Nagels & Cuypers geeft elk risico een specifieke benadering. Hieronder vindt u meer info per onderwerp.

Uw onderneming

Uw aansprakelijkheden

 • Patrimonium
 • Omzet
 • Vloot
 • Transport van goederen
 • Juridische bijstand

Investeringen gaan altijd gepaard aan risico’s voor een onderneming. Deze hebben uiteraard invloed op de hoogte van de verzekeringspremies. Nagels & Cuypers maakt daarom een grondige studie van deze risico’s en bekijkt in samenspraak met u, welke u al dan niet zelf wenst te dragen.

*

Nagels & Cuypers ontwikkelde exclusief voor bedrijven, een transportdekking voor het vervoer van werkmateriaal en koopwaar. » Lees meer.


 • Burgerlijk
 • Beroeps
 • Contractueel
 • Arbeidsongevallen

Aansprakelijkheden

Nooit eerder in de geschiedenis werden er zoveel schadeclaims gemeld. Helaas gaan deze vaak verder dan burgerlijke aansprakelijkheid. Het kan gebeuren dat u een commerciële relatie heeft met de schadelijder. Om de vrede te handhaven gaan we daarom secuur te werk met onze opvolging. In de analyse overlopen we glashelder wat er wél en niet gedekt is. We houden zoveel mogelijk rekening met de verwachtingen van beide partijen. Hierbij beogen we steeds een kwalitatieve en snelle afronding van ieder geschil.

Arbeidsongevallen

De verantwoordelijkheid van werkgever naar werknemer is groot. Vooral bij een arbeidsongeval. Het is daarom cruciaal om schadegevallen juist aan te geven. Dit kan bepalend zijn voor tussenkomst of niet, met alle onaangename financiële gevolgen voor werknemer en werkgever.

Nagels & Cuypers begeleidt u bij de opstart van de procedure, zodat alles vlot en correct verloopt. Dit gaat van administratieve hulp bij het formuleren van de aangifte, tot het rechtstreeks contact met de schadelijder.


 • Kosten reducerend
 • Jaarlijkse opvolging
 • Fiscale optimalisatie

Onze bevolking vergrijst. Helaas zullen hierdoor de wettelijke pensioenen slinken. Pensioensparen biedt de enige garantie op voldoende fondsen om uw huidige levensstijl te behouden, na uw loopbaan. Uiteraard handhaven we hierbij al uw fiscale voordelen. Daarom onderzoeken we jaarlijks uw dossier en hanteren we een transparante kostenberekening.


 • Ongeval
 • Ziekte
 • Hospitalisatie
 • Overlijden

Zaakvoerder zijn en gezinsleven, zijn onlosmakelijk verbonden. Een ongeval of ziekte kan bijgevolg zware financiële lasten veroorzaken voor het bedrijf én de familie.

Voor zulke persoonlijke risico’s, werkt Nagels & Cuypers daarom een globaal voorstel uit. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke noden en fiscaliteit. Door onze flexibele opstelling en jaarlijkse opvolging, zorgen we steeds voor toereikende dekkingen.


Uw pensioen

U als zaakvoerder

© 2022 Nagels & Cuypers Verzekeringen | Koosterstraat 3, 3570 Alken | FSMAnr. 49486 A