Nagels & Cuypers bvba bemiddelt in verzekeringsproducten van volgende takken:

1) Ongevallen; 2) Ziekte; 3) Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 6) Casco zee- en binnenschepen; 7) Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8) Brand en natuurevenementen; 9) Andere schade aan goederen; 10) BA motorrijtuigen; 12) BA zee- en binnenschepen; 13) Algemene BA; 15) Borgtocht; 16) Diverse geldelijke verliezen; 17) Rechtsbijstand; 18) Hulpverlening; 21) Levensverzekeringen; 26) Kapitalisatieverrichtingen; 27) Beheer van collectieve pensioenfondsen.
Bekijk de polisvoorwaarden van onze producten op de pagina: Algemene Voorwaarden.

Bekijk de productfiche leven en belegging van Baloise op de pagina: Productfiches Leven en Beleggingen.

 

© 2021 Nagels & Cuypers Verzekeringen | Pater Raskinstraat 34A – 3512 STEVOORT | FSMAnr. 49486 A