Nagels & Cuypers BVBA, een onafhankelijke makelaar in verzekeringen, die samenwerkt met verschillende verzekeraars. Zo heeft Nagels & Cuypers BVBA een heldere kijk op het verzekeringslandschap.

Nagels & Cuypers BVBA wenst te allen tijde de regionale, nationale en Europese wetgevingen inzake gegevensverwerking en privacy van persoonsgegevens na te leven en incorporeert deze op alle beleidsniveaus. Meer concreet overeenkomstig de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens worden beschouwd als prioritaire doelstellingen. Ze zijn nauw verbonden met de kwaliteit van de producten en diensten en vormen de basis van de algemene bedrijfscultuur van Nagels & Cuypers BVBA.

In belangrijke mate zal dit beleid dan ook bijdragen tot het imago van de onderneming.

Het beleid van Nagels & Cuypers BVBA inzake gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens is er op gericht in al haar activiteiten het hoogste niveau van veiligheid en bescherming na te streven.

Nagels & Cuypers BVBA wil alle risico’s eigen aan gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens vermijden, of indien dit niet mogelijk is, deze ten minste verminderen en te controleren.

Nagels & Cuypers BVBA zal de nodige controlepunten inbouwen en de nodige opleidingen voorzien voor al haar medewerkers om een voortdurende verbetering van de kwaliteit van haar beleid te verwerven. Daarnaast zal het dit beleid integreren in haar algemene beleidsvoering.

 

  • Opgemaakt door: Blanckaert/Bruls Advocaten BVBA
  • Op: 06/08/18

© 2021 Nagels & Cuypers Verzekeringen | Pater Raskinstraat 34A – 3512 STEVOORT | FSMAnr. 49486 A